Yogalab-Oslo-Yogafestival.jpg
 

Yogalab holder kurs, drop-in timer og workshops på Kampen og Grünerløkka i Oslo. 

Vi underviser hatha-yoga inspirert av Embodied FlowTM og Body-Mind Centering, samt ulike filosofiske og psykologiske tradisjoner og retninger. Vi ønsker å skape et rom hvor vi inspirerer til en engasjert og kreativ utforskning av yoga og kroppens potensiale for bevegelse.

Vi vektlegger å styrke egen kroppsbevissthet og den somatiske opplevelsen- opplevelsen av å være i kroppen, ved å åpne stadig dypere lag av bevisstheten i hver celle, vev og system i kroppen. 


LÆRERE:

Ida Sigrid Engerud: har studert og praktisert yoga og bevegelse siden 2003, og har undervist yoga siden 2010. Er inspirert av yogaretninger som Embodied Flow og YogicArts, og henter også inspirasjon fra Body Mind-Centering, dans, kampsport og andre former for bevegelse og yoga. Ida S jobber i tillegg i naturbarnehage, og holder også yogatimer for barn.

Carina Grimsgaard: har studert og praktisert yoga siden 2006, og har undervist siden 2014. Er inspirert av yogaretninger som hatha, vinyasa flow og Embodied Flow, samt av retninger som Body Mind-Centering. Hun studerer psykologi profesjon på universitetet og henter også mye inspirasjon fra dette feltet.

Ida Helene Henriksen: har studert og praktisert yoga, meditasjon og ulike bevegelsesformer siden 2001, og undervist siden 2010. Er inspirert av yogaretninger som Embodied FlowTM, restorativ og yin yoga.  Hun henter også inspirasjon i bevegelsestradisjoner som Body Mind-Centering, i tillegg til moderne dans og Gaga. Siden 2008 har hun hatt en daglig meditasjonspraksis. Ida H er utdannet filosof og filosofisk praktiker, og jobber i tillegg som felthumanist i Forsvaret.