Yoga, somatikk og bevegelse med kropp og sinn som laboratorium.

Yogalab er et bevegelseslaboratorium som henter inspirasjon fra ulike tradisjoner og retninger, som Embodied FlowTM, Body-Mind Centering, Gagadans, kontaktimprovisasjon, meditasjon, psykologi og filosofi fra øst og vest. 


Kommende kurs, klasser og workshops